Борба с гризачи в Пловдив

ПЛЪХОВЕ И МИШКИ

Плъховете и мишките са гризачи притежаващи изключително висока екологична пластичност – могат да преживяват и да се приспособяват дори при екстремни условия, благодарение на своята всеядност, адаптивност и интелигентност. Те се отличават и с изключителната си размножителна способност, като оставят огромно потомство за кратко време. Имат огромно епидемиологично значение като преносители на редица заболявания, като чума, туларемия, лептоспироза, листериоза, псевдотуберкулоза, салмонелози и др. Ето защо дератизацията е приложно-научна дисциплина с огромно значение за съвременното човечество. Борбата с плъховете и мишките се основава на интегриран пест контрол, който може бъде проведен правилно единствено от специалисти с научни познания и дългогодишен опит.

плъхове-в-пловдив

Видове гризачи

В България се срещат 2 вида плъхове – сив и черен плъх, които са преносители на много опасни заболявания при хората. Признаци за тяхното присъствие са характерните екскременти, неприятната миризма на урина, нагризани хранителни продукти, пробити капаци на бурканите със зимнина, консумирана селскостопанска продукция, нагризани електроизолации, врати, дървен материал, гипсокартон и др.

Домашната мишка е най-приспособеният към синантропен живот гризач, но малките й размери са причина да отстъпва жизнената си територия на плъховете. Счита се, че е вторият по разпространение вид на нашата планета след човека, като обикновено живее в близост до него.  Домашните мишки се катерят, скачат и плуват, като могат да се катерят по вертикални стени с неравна повърхност до 9 м и да скачат от равна повърхност вертикално нагоре до 20 см.

Ние не само унищожаваме неприятните гризачи, но и изграждаме дълготрайна стратегия за борба с тях, като предотвратяваме достъпа до проблемните помещения. Използваме родентициди, които ги унищожават без да остават мъртви животни в помещенията. Когато се налага използваме и нехимични средства (репеленти, капани, ултразвукови средства за отблъскване). Подходът при борба с гризачи в Пловдив е индивидуален с цел да предпазим хората и домашните любимци и да осигурим 100% ефективност.

При дератизацията в бита най-голямо внимание трябва да се обръща на приземните етажи и сутерените, откъдето гризачите проникват в сградите. Фокусът е да се идентифицират и елиминират условията, позволяващи появата, преживяването и размножаването на вредителите (наличие на вода, храна и убежище). При сключване на договор за годишен абонамент с нас нашите експерти ще прилагат ежемесечно интервенции с превантивен характер, които ще предпазят Вас и заобикалящата Ви среда от тези неприятни вредители.

НАПРАВИ СВОЕТО ЗАПИТВАНЕ СЕГА

Борба с гризачи в Пловдив

Call Now Button