Вредители

Вредителите могат да проникнат в обектите по най-разнообразни пътища: с амбалаж и опаковки, хранителни продукти и компоненти, дрехи, растения и др., и вследствие на наличието на нестабилни или отворени врати, незатворени и не добре изолирани прозорци, пукнатини в стени, не добре поддържана канализационна система, разпиляни смет и отпадъци.

Ефективното провеждане на борбата с вредителите трябва да се основава на фундаменталните знания за екологията, биологията и поведението им. За това може да разчитате на професионалната помощ на нашите експерти биолози, еколози и доктори по зоология.

Първата стъпка в борбата с вредителите е да направим първоначална щателна инспекция в обекта след Вашия сигнал. Целта е да се идентифицират проблемните вредители, да се открият местата, от които навлизат и да се изяснят факторите и причините, благоприятстващи тяхното развитие и разпространение в обекта. Ние извършваме професионален пест мениджмънт и след коректна видова идентификация на вредителите правим индивидуален щателен анализ на причините за проникване на вредители. При предприемане на подходящи действия за разрешаване на проблема Ви предоставяме информация за средствата и методите за контрол, които ще използваме – препарати, мерки за безопасност и др.

След извършване на съответната обработка даваме препоръки на клиента за намаляване риска от навлизане на вредители, с което намаляваме и съответно нуждата от използване на химични средства за контрол. Провеждаме и периодични, рутинни проверки, за да изключим всякакви рискове за повторно навлизане и разпространение на вредители.

Хлебарки

хлебарки-пловдив

Бълхи

бълхи

Дървеници

дървеници-пловдив

Кърлежи

кърлеж-пловдив

Оси

оса-пловдив

Стършели

стършел

Мравки

мравки

Мухи

мухи

Комари

комари-пловдив

Змии

змии-в-пловдив

Къртици

къртица-в-пловдив

Птици

птици-пловдив

Плъхове и Мишки

мишка-пловдив

Складови неприятели

складови-неприятели

Нетипични вредители в бита

нетипични-вредители-пловдив

НАПРАВИ СВОЕТО ЗАПИТВАНЕ СЕГА

Пест мениджмънт – щателен анализ за проникване на вредители

Call Now Button