МРАВКИ

Мравките (Formicidae) са насекоми от разред Ципокрили. Живеят в гнезда и колонии (мравуняци) – от 10 индивида до няколко стотици милиона индивида. Някои видове са се приспособили да живеят в жилищата на човека. Повечето хора обаче не знаят, че мравките могат механично да пренасят причинителите на чума, туберкулоза, коремен тиф, дизентерия, полиомиелит. Пренасят и патогенни микроорганизми върху храна и вода. Привлича ги миризма на гной, храчки и рани, като могат да пролазят дори и под превръзки на рани. Откривани са в родилни и хирургични отделения, по боксове със стерилен инструментариум.

Най-често срещания вид мравка в жилищата на хората е фараоновата мравка. Поради това, че видът произхожда от тропиците, топлината е важен фактор за неговото развитие – насекомите преживяват трудно при температура под 20 °С. Фараоновите мравки са всеядни.

мравки

Гнездото на фараоновата мравка е малко и може да се намира на изключително трудно достъпни места в жилището – под фаянсови плочки, дограми, подови настилки и други. Практически вредителите лесно могат да се разпространят, както в отделни помещения в жилището, така и от едно жилище в друго, като създадат „супер колононии“.

Третиране против мравки

Трудността за откриване на гнездата създава пречки за ефективната борба с фараоновите мравки. За наличие на гнезда може да се съди по малки фуги или дупки във фаянса и по ъглите на пода и стените. Често пъти на такива места се откриват малки частици от хранителни остатъци, които вредителите носят в гнездото.

Контролът включва: комуникация с клиента, инспекция, препоръки към клиента, избор на метод на дезинсекция, мониторинг.

Ефикасната борба с вредителя зависи от своевременното откриване на проблема. Когато гнездото е малко и единично, много по-лесно би могло да бъде унищожено.

Първа стъпка в борбата с мравките е задължителен щателен оглед на обекта от нашите експерти, за да се открие входът на гнездото и да се анализират всички фактори и предпоставки благоприятстващи появата на мравките в конкретния случай. Входът на гнездото може да се третира директно с инсектицид, а с инсектициди с остатъчно действие трябва да се третират всички установени пътеки и места на поява на мравките.

Особено ефективно за пръскане против мравки използваме микрокапсулирани препарати, чиито частици попадат по телата на насекомите и се предават при физически контакт от един индивид на друг. Добри резултати в борбата с вредителите дава използването на отровни хранителни примамки, под формата на гелове, гранули или спрей, както и лепливи капани с лепило и хранителен атрактант.

Добрата хигиена, регулярното почистване и изхвърляне на хранителните отпадъци и липсата на достъпна храна намалява риска от поява на мравки.

НАПРАВИ СВОЕТО ЗАПИТВАНЕ СЕГА

Пръскане против мравки

Call Now Button