ХЛЕБАРКИ

Пръскане срещу хлебарки

Хлебарките са от най-устойчивите и приспособими насекоми на планетата. Най-разпространени в нашия бит са кафявата германска и черната ориенталска хлебарка. Те се намират навсякъде, където съществуват подходящи условия за тяхното развитие – топлина, влага, храна, или кухни, килери, ресторанти, консервни предприятия, топлофицирани апартаменти и др. Срещат се в дървения и на места, където има кондензирани мазнини – плотове, стени, печки и др.

Ефективното провеждане на борбата с членестоногите трябва да се основава на фундаменталните знания за екологията, биологията и поведението им. За това може да разчитате на нашите експерти биолози, еколози и доктори по зоология. Професионалната инспекция и мониторинг, които ние провеждаме включват локализиране и определяне на вида на вредителя, откриване мястото на проникване, определяне размера на заразяването, уточняване на условията осигуряващи преживяването на хлебарките.

хлебарка

Първата стъпка е провеждане на щателна инспекция от страна на нашите специалисти, които претърсват всички тъмни и скрити места, които могат да служат за укритие на хлебарките. За мониторинг може да се използват лепливи капани, които се поставят на подходящи места. Изборът на методи и средства за дезинсекция се определят в зависимост от вида на хлебарките, тяхната численост и спецификата на обработвания обект.

Химическата обработка срещу хлебарки се извършва с регистрирани инсектициди (спрейове, аерозоли, прахове) за определеното предназначение, като тези  използвани в хранително-вкусовата промишленост отговарят на допълнителните критерии като малка летливост и слаба миризма. Може да се използват още контактни биоциди и  хранителни примамки за отстраняване на насекомите. Пръскане срещу хлебарки в Пловдив, София се осъществява при гарантирана безопасност на служителите и клиентите и при спазване на местните законови разпоредби.

НАПРАВИ СВОЕТО ЗАПИТВАНЕ СЕГА

Пръскане срещу хлебарки в Пловдив, София

Call Now Button