СКЛАДОВИ НЕПРИЯТЕЛИ

Складовите продукти и материали – зърна, семена, брашно, тестени и сладкарски продукти, сушени плодове, зеленчуци, гъби, тютюн, кожа, вълна, вълнени изделия, дървен материал и други се нападат от голям брой неприятели от животински произход – молци, бръмбари, акари и др. От тях най-често проблеми създават видове като житна гъгрица, оризова гъгрица, ръждиво-червен брашнен червей, малък брашнен червей, суринамски брашнояд, сив брашнен молец и др.

Вредителите по зърното на житните и бобовите култури и на продуктите от неговата преработка завършват своя жизнен цикъл или се размножават в условията на складово съхранение.

гъгрица

В процеса на своята жизнена дейност те не само унищожават складовите запаси, но и влошават тяхното качество, като замърсяват зърното и брашното с екскременти, съблечени ларвни кожички, паяжина и с телата на измрелите неприятели. Повреждането от зърното, причинено от гъгриците води до чувствително влошаване на хлебопекарните качества на брашното, в резултат на което хляба придобива тъмен цвят, неприятен вкус и мирис. Зърнен фураж, заразен със складови акари причинява стомашно-чревни разстройства при селскостопанските животни, аборти при бременните свине и крави и в отделни случаи до смърт на натровените животни.

Вредите, които причиняват складовите неприятели са разнообразни и многобройни. Загубите на зърнените продукти, причинени от неприятелите в складовете могат значително да надминат дори полските загуби на реколтата, предизвикани от повредите на растенията в процеса на тяхното отглеждане. Ето защо трудната борба с тях ще завърши с успех само ако бъде провеждана от специалисти с дългогодишен опит.

Борба със складови неприятели от Пест Протект Про

Първата стъпка за борба със складови неприятели след Вашия сигнал е провеждане на инспекция в предприятието, която ще даде информация за степента на заразеност, за евентуалните бъдещи проблеми, както и ще подскаже начините за решаването им. Инспекцията трябва да е съчетана с познания за биологията на вредителите, за целият технологичен цикъл на производството, както и строителния план на сградите. Нашите експерти ще вземат проби, за да установят степента на заразеност и ще Ви препоръчат найефективния метод на действие съобразно конкретната ситуация. Газовата дезинсекция (фумигация) е широко прилаган от нас метод за обеззаразяване на зърнени суровини и зърнени продукти, както и на складови и производствени помещения. Проблемът може да бъде решен и с влажна или аерозолна дезинсекция, като всички химични методи на борба могат да бъдат комбинирани с други нехимични (инсектицидни лампи, инхибитори на хитиновия синтез и феромони) или механични подходи. Свържете се с нас за борба със складови неприятели в Пловдив и София.

НАПРАВИ СВОЕТО ЗАПИТВАНЕ СЕГА

Борба със складови неприятели в Пловдив

Call Now Button