КЪРТИЦИ

Къртицата e насекомояден бозайник, който се храни с червеи, почвени насекоми и ларвите им, охлюви, жаби, мишки. Благодарение на силно видоизменените си лопатовидни предни крайници къртиците ровят и прокопават ходове в почвата, за да поддържат сложна подземна система от тунели, свързани в мрежа на дълбочина 20-30 см и по-дълбоко.

Въпреки че къртицата е полезна като унищожава голям брой насекоми и техните ларви, които са вредители по растенията, градинарите се стремят да я държат далече от зелечунковите и овощни насаждения.

къртица

При прокопаване на своите тунели тя разкъсва фатално корените и повдига младите и все още недобре вкоренени растения. Къртицата може да нанесе трайни поражения на тревните чимове дори и в най-професионално поддържаните тревни площи в двора на къщата или вилата. Тя повдига почвата под формата на характерни купчинки, които  след време се слягат и се превръщат в голи петна върху тревните площи.

След оглед на място нашите специалисти зоолози ще изготвят експертна оценка за сериозността на проблема, ще изяснят причините за поява на къртиците и ще Ви предложат ефективни методи и средства за тяхното пропъждане или унищожаване. При установяване на къртица е достатъчно тя да се пропъди от застрашените площи в критичните за растенията начални фази от развитието и вкореняването им. За целта при борба с къртици в Пловдив и София използваме най-съвременни и ефективни репеленти с трайно отблъскващо действие. Когато се налага унищожаване можете да разчитате безрезервно на експертите ни зоолози, които познават в детайли поведението на тези животни и ще приложат най-добрите механични (различни видове капани) или химични средства (отровни хранителни примамки, таблетки или пелети отделящи отровни газове и др.) за борба съобразно конкретната ситуация.

НАПРАВИ СВОЕТО ЗАПИТВАНЕ СЕГА

Борба с къртици в Пловдив

Call Now Button