ЗМИИ

Змиите са влечуги, а те заедно със земноводните не са вредители и техния статут се определя от Закона за биологичното разнообразие. Повечето видове са защитени и техния контрол се свежда да отстраняване от обектите, там където това е възможно или до прилагане на средства за намаляване риска от проникване. Често пъти появата на змии е свързана с тяхната миграция за търсене на храна,  коети би могло да значи, че в обектите има наличие на гризачи.

Първата ни стъпка при инспектиране на обекта след Вашия сигнал е да идентифицираме биологичния вид на влечугото, да осигурим безопастност за хората и домашните любимци, и да направим комплексна оценка за причините и местата от където проникват влечугите.

snakes2

Мерките за обезопасяване на обектите от присъствието на змии са два типа – превантивни и активни мерки. Превенцията се предприема с цел предодвратяване или намаляване на риска за проникване в рамките на съответните обекти, чрез физически бариери, отстраняване на условията на обитание, хранене, размножаване или зимуване на животните. За прогонване на змии / влечуги използваме най-добрите репеленти на базата на етерични масла, които се разпръскват бариерно около обектите и отблъскват ефективно влечугите. Когато се налага прилагане на активни мерки свързани с отстраняване и преместване на змии, може да разчитате безрезервно на нашия научен арсенал от експерти зоолози, които имат солиден опит при работа с влечуги, познават специфичното поведение на всеки вид и разполагат с всички средства за улавянето им. Свържете се с нас за прогонване на змии в Пловдив и София.

НАПРАВИ СВОЕТО ЗАПИТВАНЕ СЕГА

Прогонване на змии в Пловдив

Call Now Button