ПТИЦИ

Въпреки, че птиците не могат да бъдат смятани за вредители, понякога са възможни „конфликтни“ ситуации човек-птица в и около сгради и помещения, които изискват определени санитарно-хигиенни условия. Птиците, особено прелетните, могат да бъдат преносители на паразити (причинители на краста и гнездови кръвосмучещи членестоноги, като кърлежи и дървеници) и на различни инфекциозни заболявания (туберкулоза, салмонелоза, стафилококоза, птичи грип и др.). Отношението към птиците, свързани с човешката дейност се регламентира от Закона за биологичното разнообразие. Ето защо елиминирането на възможните проблеми с птици изцяло се съобразява с българското законодателство.

птици-пловдив

Най-често използваните средства за улавяне и прогонване на птици са: шипове и спирали, предпазващи повърхностите от кацане на птици;  изкуствени хищни птици за прогонване; звукови устройства; мрежи за изолиране на повърхности; течни или гелообразни  репеленти; капани за улавяне и преместване. Свържете се с нас за прогонване на птици в Пловдив и София.

НАПРАВИ СВОЕТО ЗАПИТВАНЕ СЕГА

Прогонване на птици в Пловдив

Call Now Button