БЪЛХИ

Бълхите са дребни безкрили кръвосмучещи насекоми със странично сплеснато тяло. Най-разпространени у нас в населените места са котешката (Ctenocephalides felis), кучешката (Ctenophalides canis) и човешката бълха (Pulex irritans), а сред дивите гризачи – Ctenophtalmus agyrtis. Преносители и причинители са на около 25 вида заболявания – бубонна чума, ендемичен миши тиф, туларемия, листериоза, коремен тиф и др.

Борбата с бълхите включва добра санитация и редукция на условията за тяхното развитие и разпространение, като зависи и от провеждането на системен контрол на популациите от синантропни гризачи – плъхове и домашни мишки.

бълхи

След инспекция на клиентите се препоръчват различни методи за превенция и борба – механични (специални капани), физични или химични. Основен метод за борба и пръскане против бълхи е използването на биоциди във всички места за обитание и разпространение на тези насекоми. Третирането може да обхваща както жилищни и офисни помещения, така и местата, където обитават и почиват домашните животни; мазета и вътрешни помещения, където има риск от заселване на гризачи и бездомни животни; външни пространства на места, където има движение на домашни или бездомни животни – кучешки алеи, места на предвижване на стада от домашни животни и др.; места с укрития на гризачи и др. Водопромокаемите пудри и микрокапсулираните препарати са подходящи при силно запрашени, влажни или порьозни повърхности. Концентрацията и разходната норма на препаратите се съобразяват с относителната численост на популацията установена при инспекцията. Нашите специалисти ще Ви отправят професионални препоръки свързани с факторите, които благоприятстват разпространението на бълхите и относно превантивните мерки. Свържете се с нас за пръскане против бълхи в Пловдив.

НАПРАВИ СВОЕТО ЗАПИТВАНЕ СЕГА

Пръскане против бълхи в Пловдив

Call Now Button