ДЪРВЕНИЦИ

Дървениците са кръвосмучещи насекоми, нападащи човека в неговото жилище или на работното му място. Те могат да попаднат в дома на човека с багаж, стари мебели, кашони, или от изоставени гнезда на птици или прилепи.

За установяване наличие на дървеници е необходимо първо да се проведе пълна визуална инспекция, която изисква време и наблюдателност от страна на професионални експерти. Всеки кът и пролука трябва да бъдат обстойно проверени.

Нашите специалисти зоолози  ще извършат обстоен преглед на ключови области във Вашето жилище или промишлен обект, в които има предпоставка за наличие на дървеници – матраци, табли на легла, мебели, свръзки между дъските на дървени подове, сервизни помещения, електрически ключове и кутии и др.

дървеници

 Скоро след напиване с кръв дървениците започват да отделят фекални капки (кафяво-червени петна) по мебели, стени, рамки на картини, чаршафи и др. Когато дървениците са в голяма численост се усеща специфична миризма. За откриването им може също да се използва т.нар. метод на провокацията или капанния метод. Третирането – пръскане против дървеници в Пловдив се провежда с одобрен инсектицид с правилно калибровано и обслужено разпръскващо/разпрашаващо оборудване. Нашите експерти съобразяват концентрацията на препарата съобразно числеността на популацията. Дървениците са резистентни към редица биоциди, но относно изборът на препарат Вие можете да се доверите изцяло на нас. Работим с разрешени биоциди, които не миришат и не зацапват помещенията. Ние знаем точно как и къде да третираме, за да се отървете от тези неприятни и упорити кръвосмучещи насекоми.

НАПРАВИ СВОЕТО ЗАПИТВАНЕ СЕГА

Пръскане против дървеници в Пловдив

Call Now Button