КОМАРИ

Комарите са основната група кръвосмучещи насекоми, които нападат човека и са преносители на редица трансмисивни заболявания. У нас се срещат 39 вида комари, като три основни рода са със сериозно медицинско значение – род Anopheles (маларийни), Culex и Aedes. Само женските комари нападат човека и топлокръвните животни. Има видове, които се изхранват с кръв от влечуги или земноводни.

Познавайки детайлно екологичните особености на всички видове комари в България, ние Ви гарантираме ефективен контрол. Той се осъществява след инспекция на подходящи местообитания за развитието и размножаването им в дома, градината, офиса или промишлените обекти.

комар

Първата стъпка за осъществяване на ефективен контрол за борба с комарите е правилно определяне на видовия състав. Това е изключително важно за изясняване местообитанията на преимагиналните и имагиналните фази на отделните видове. Както и тяхната сезонна динамика, значението им като преносители на трансмисивни заболявания и някои други аспекти, свързани с успеха на провежданите мероприятия за контрол.

Местата на развитие на преимагиналните фази  биха могли да бъдат елиминирани чрез дренажи и пресушаване, промяна на химическия състав или почистване на растителността, там където например се развиват ларвите на анофелийните комари. Ако тези или други физични или механични методи не могат да бъдат използвани е задължително третиране на водоемите с подходящ ларвицид.  Ако контрола на преимагиналните стадии не е достатъчно ефективен се налага избор и провеждане на адултицидни мероприятия с цел снижаване числеността на възрастните комари.

Пръскане против комари в Пловдив и София от Пест Протект Про

Методите за химичен контрол зависят от биологичните и екологичните особености на отделните видове комари. Те се свеждат до няколко основни техники на приложение. Могат да бъдат следните: самолетни обработки на големи площи, използване на наземна техника за топъл аерозол и ултрамалообемно разпръскване и третиране на повърхности с препарати с добро остатъчно действие. С ларвицидните препарати се третира водата (където се развиват ларвите) и местата, където водата ще се събере и ще осигури развъдни места. Като учени биолози, ние следваме всички екологични тенденции и провеждаме тази борба с биологични средства за контрал, използвайки ларвицид с бактерията Bacillus thuringiensis. Той действа само на ларвите на комарите и няма никакво вредно влияние върху останалите живи организми и околната среда. Пест Протект Про разполага с цялата необходима професионална техника за провеждане на ефективна борба срещу ларвните и възрастните форми на комарите. Може да разчитате на нас за Вашия дом и градина, както и за големи промишлени обекти, паркове и градини, водни басейни, микро – и макроязовири др.

НАПРАВИ СВОЕТО ЗАПИТВАНЕ СЕГА

Пръскане против комари в Пловдив

Call Now Button