КЪРЛЕЖИ

Кърлежите са познати като паразити по човека и животните още от древността, но през 19-ти и 20-ти век е доказано, че са преносители на редица микроорганизми – вируси, рикетсии, бактерии и протозои, които причиняват различни заболявания при хората. Те паразитират върху много групи гръбначни животни (земноводни, влечуги, птици и бозайници), при което причинителите на заболявания могат да се предават от поколение на поколение (трансовариално) и от едната фаза на развитие на другата – от ларва на нимфа или от нимфа на имаго (трансфазално). Това ги прави не само преносители, но и резервоари на инфекциите. Освен това в тялото на гладните кърлежи причинителите на заболявания преживяват продължително време и запазват вирулентността си. Кърлежите са преносители на Кримска-Конго хеморагична треска, Марсилска треска, Лаймска борелиоза, кърлежов енцефалит, Ку-треска, туларемия, ерлихиози, бабезиози и др. В някои случаи ухапванията от кърлежи предизвикват парализи, особено при деца.

кърлежи

Контролът върху числеността на кърлежите изисква комплексно провеждане на профилактични и изтребителни мерки срещу всички паразитни стадии. От изключителна важност е обработките да започнат още напролет скоро след активирането на паразитите. При сигнал за наличие на кърлежи нашите експерти провеждат на място експертни методи за установяване на вида и числеността на популацията. Изтребителните мерки се съобразяват с метериологичните условия. Използват се акарициди  под формата на микроемулсии, водоразтворими прахообразни, емулсионни концентрати и др. Препоръчва се третирането – пръскане против кърлежи в Пловдив с биоцида да се извършва при окосени тревни площи, като 24 часа след третирането по обработеното място не трябва да преминават хора и домашни животни. Честотата на мониторинга зависи от това колко рисков е терена, от валежите през лятото, от това дали се коси редовно. Препоръчва се наблюдение 1-2 пъти в месеца.  Като превантивна мярка се препоръчва и дератизация с цел плъхонепроницаемост на обектите, тъй като гризачите са обичайни гостоприемници на кърлежи.

Дезакаризация в помещения се извършва при наличие на кучешкия кърлеж – R. sanguineus. В този случай се проверяват обстойно стени, подове, килими и мокети, цепнатини и пукнатини, рамки на врати и прозорци. Всички обработки се провеждат само с препарати, разрешени от Министерството на здравеопазването.

НАПРАВИ СВОЕТО ЗАПИТВАНЕ СЕГА

Пръскане против кърлежи в Пловдив

Call Now Button