МУХИ

Наличието на голям брой мухи създава безпокойство на хората при тяхната работа и почивка. Присъствието им има и негативен психологически ефект, защото се приема като знак за недобро хигиенно състояние. Мухите, свързани с човека и неговите дейности са насекоми със сериозно епидемиологично значение от гледна точка на тяхното разпространение и начин на хранене. Некръвосмучещите синантропни мухи пренасят различни чревни инфекции и инвазионни заболявания, а кръвосмучещите – антракс, туларемия, а някои дори сънна болест. Домашната муха (Musca domestica) е много тясно свързана с човека и обкръжаващата го среда. Храни се с всякакъв вид остатъщи (боклуци) и храната на хората от друга страна. Благодарения на честия прием на храна,  както и на честата дефекация и повръщане, мухите постоянно влизат в съприкосновение ту със зарази, ту с незаразени храни и така разпространяват инфекциите и микроорганизмите, които ги причиняват.

мухи

Третиране срещу мухи от Пест Протект Про

Първата задача на нашите експерти и да извършат предварително обследване на обекта, за да преценят кое от средствата за борба с този вредител ще е най-подходящо в конкретния случай. При правилно провеждане ларвицидните обработки са много по-ефективни от имагоцидните обработки – въздейства се на всички ларвни стадии, прекъсва се биологичния цикъл и не се оставя поколение. Ларвицидите се използват под формата на спрейове, гранули и прахове.

Изтребителните мероприятия срещу възрастните мухи могат да се провеждат чрез механични и физични методи (лепливи хартии и инсектицидни лампи) и химични методи – хранителни примамки, опръскване с инсектициди с остатъчно действие или аерозолни обработки. Третиране и унищожаване на мухи със спрейове и гелове с остатъчно действие се провежда на местата на кацане. Обработват се ъглите между стени и тавани, около врати и прозорци (вън и вътре), горна част на вертикални подпорни греди, арматурни или железни вертикални конструкции. Външно се обработват огрявани (особено сутрин) стени, огради, храсти и корони на дървета в близост до обекта, стени около транспортни ленти и стени на постройки около ларвните биотопи.

В борбата с тези насекоми могат да се използват според конкретния случай още различни устройства за улавяне на влизащите в сградата мухи: куполообразни мухоловки, хранителни примамки, примамки със светлина, феромонови примамки, комбинирани примамки.

За предотвратяване на влизането на мухите в обекта извършваме и щателна проверка на жилищата и обектите, за да се елиминират всички възможни места за влизане на мухите. Нашите експерти ще Ви информират за всички профилактични мерки за недопускане на влитане на мухи в помещенията. Свържете се с нас за унищожаване на мухи в Пловдив и София.

НАПРАВИ СВОЕТО ЗАПИТВАНЕ СЕГА

Унищожаване на мухи в Пловдив

Call Now Button